Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργεία & Δημόσιοι Φορείς::

  • Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού // http://www.mindev.gov.gr/
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων // http://www.minagric.gr/index.php/el/
  • Βάση Δεδομένων Σήμανσης και Καταγραφής των Ζώων Συντροφιάς και των Ιδιοκτητών του (μία από τις πολλές  ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) // http://e-services.minagric.gr/
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Κτηινατρικής // https://www.auth.gr/vet

Κτηνίατροι::

Σύλλογοι & Ενώσεις::

Advertisement